D24 | FLENZEN EN -PAKKINGEN

Flenzen en flenspakkingen.
Geschikt voor diverse kraagbussen en flenzen uit diverse produktgroepen.